Labyrint op ’t Hofke

Foto: Hans Bouma. Deze foto is gemaakt in een zeer droge zomer.

U kunt vrij gebruik maken van het labyrint als u logeert op ’t Hofke.

Ook organiseert Tonny activiteiten in het labyrint. Op 7 mei is wereldlabyrintdag. We gaan er op dit moment van uit dat het dit  jaar kan doorgaan.

Kennismaken met het labyrint en antwoorden vinden in het labyrint.
Na een inleiding over de geschiedenis, functie en werking van het labyrint ga je met een eigen vraag/thema het labyrint lopen waarbij ik het gehele proces van voorbereiding, lopen en verwerking begeleid/coach.
13.30 – 16.00 uur voor €25.  Op 12 juni 2022.

Vier bezinninningsdagen vinden plaats op  19 maart, 11 juni en 27 augustus  en 10 december 2022.
Kosten € 50.

Zie verder:

winter
klassiek labyrint