IJssel en oude arm

IJssel en oude arm van de IJssel

De rivier de IJssel (of Gelderse IJssel, ter onderscheiding van de Hollandse IJssel) is een aftakking van de Rijn. Zij takt bij Westervoort ten oosten van Arnhem af van de Rijn en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer resp. het IJsselmeer. De lengte van de IJssel is ongeveer 125 km.   Bron: Wikipedia 

Vroeger liep de IJssel met een grote bocht van Doesburg naar Olburgen. Nu gaat ze via een rechte lijn richting Olburgen. Daardoor is er een grote oude arm ontstaan.